Centrum likvidace sinic a jejich toxinů

 
flagflagflagflagflag

Jedná se o činnosti zaměřené na omezení růstu sinic a tím zamezení jejich vzniku. Aplikace aktivních přípravků probíhají vždy před započetím výskytu sinic. Jedná se o měsíce konec dubna a počátek května aktuálního roku.

 

Představení projektu – stabilizace mikrobiálních procesů ve vodě - ekologická likvidace řas

 

dovoluji si Vám prezentovat  program likvidace sinic, které se vyskytují v letních obdobích na vodních tocích, rybnících či vodních dílech. Jak jistě víte, tento problém nadměrného a neúnosného výskytu sinic je problém především celostátní a celosvětový, který tíží především obce, města či jiné organizace, kteří v letních měsících mají neskutečné problémy s nadměrným a neúnosným přemnožením sinic a tím vzniku agresivních toxinů.

 

Likvidace sinic je každým rokem v letních měsících  „žhavé téma“ jak společenské , tak také politické. Sinice velmi komplikují život lidí kolem těchto vodních děl, tak i v poslední době rozvoji turistického ruchu, zviditelnění obce, dobrému jménu obce, kde se tyto vodní plochy nacházejí. Dále velmi omezuje příliv nových turistů, kteří díky velmi špatné kvalitě těchto vodních ploch nevyhledávají a raději si odjedou na dovolenou či odpočinek někam do zahraničí k moři. Obce tímto přicházení o miliony finančních prostředků, které následně mohou investovat do svého rozvoje, zlepšení podnikatelského prostředí a pěstování dobrého jména obce.

 

Prezentace projektu likvidace sinic se zaměření pro odbornou a laickou veřejnost:

 

Jak jistě víte, sinice ztěžují život všem, kdo s nimi přišel do styku. Jedná se o uzavřené vodní nádrže, požární nádrže, rybníky a vodní díla (přehrady), atd..

 

Jedná se o ekologickou stabilizaci mikrobiálních procesů ve vodě určených pro technické vodní okruhy a systémy, vodní rezervoáry, rybníky, chovy ryb, vodních děl, atd.. Při aplikaci se mikroorganismy ve vodě nezahubí, ale dle požadavku je možné snížit jejich počet a následně vytvoření podmínek při nichž nedochází k jejich opětovnému množení, růstu apod., čímž vracíme rovnováhu mezi mikroorganismy a ostatní život ve vodě.

 

Činnosti firmy devan cz s.r.o.:

 

1. poradenství v oblasti celkového řešení mikrobiálních problémů vodních okruhů, systémů a nádrží, vč. preventivních opatření či úprav již ve stádiu projektu a zaměřených na zvýšení mikrobiální odolnosti celého systému – jedná se zejména o chladící okruhy, teplovodní systémy, řezné okruhy, hydroponie, požární nádrže, rezervoáry atd…., kde se vyskytují např. sinice

 

2. našimi aplikacemi vč. použitého know-how lze řešit téměř všechny antimikrobiální problémy vodních okruhů, systémů a nádrží.

 

 

 
Výhody našeho řešení:
 
- bezkonkurenční poměr cena / doba účinnosti aplikace – doba bez porostů způsobených plísní, řasy a činností bakterií
- nerezistence mikroorganismů na přípravek, tj. nikdy si nevytvoří vlastní obranu
- netoxicita aplikace – nemusí se opakovaně aplikovat toxické, zapáchající a jiné přípravky na odstranění mikroorganismů, a tím nedochází k zatěžování pracujících osob a životního prostředí. Do vody se nelouhují žádné toxické látky.
- nezanáší se vodní okruhy a systémy nárůsty na potrubí či jiných armaturách apod., jenž právě mikroorganismy způsobují, neboť se živí látkami obsaženými ve vodě a na stěnách armatur apod. vytváří nárůsty
- nemá vliv na technologické zařízení – je netečný a nereaguje s materiály používanými při výrobě těchto zařízení
- takto stabilizovaná voda je velmi vhodná pro další úpravu v rezervoárech vody – brání rozvoji mikroorganismů vč. sinic, čímž snižuje náklady na úpravu pitné vody
- zkušenosti s aplikacemi od roku 1998 – chladící okruhy, řezné okruhy, hydroponie atd.
 
 
Hospodářský přínos pro obec, obce či města a blízké okolí, které budou využívat aplikaci určenou na likvidaci sinic:
 
- zlepšení životního prostředí
- zlepšení chovu ryb
- zlepšení a nárůst podnikatelského prostředí ( např. nárůst turistického ruchu)
- zlepšení dobrého jména obce jak pro českou republiku tak i pro zahraničí
- spokojenost občanů
- snížení nezaměstnanosti daného regionu (uplatnění např. při cestovních ruchu , atd…)
 
© 2021, www.sinice-rasy.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid