Centrum likvidace sinic a jejich toxinů

 
flagflagflagflagflag

13.03. 08Diagnostika počtu bakterií

 Jak víte sami, největší problematikou pro určení doby aplikace jakéhokoli přípravku na likvidaci sinic je včas a přesně diagnostikovat, kdy aktivně aplikovat schválený přípravek na snížení jejich růstu či stáhnutí živin z vody a tím zamezit růstu sinic což samozřejmě sebou nese i snížení výskytu jejich toxinů.

 
Níže Vám představujeme nový diagnostický přístroj, který byl v roce 2007 úspěšně vyzkoušen a výsledky byli porovnány se vzorky které jsme prováděli na vodě znečištěné sinicemi, či jinými bakteriemi lidskému zdraví škodlivých.
 
Jedná se o přístroj Komplex Medicínský Expertní (dále jen KME), jehož hlavní činností je diagnostika stavu lidských orgánů. Proto jsme i tento přístroj za určitých úprav odzkoušeli i v terénu pro diagnostiku určení stavu dle příslušných legislativních dokumentů stanovující povolené množství škodlivých látek ve vodě.
 
Přístroj KME byl pouze minimálně připraven pro zkoušky a měření množství nežádoucích bakterií ve vodě (sinice) a naše praktické zkušenosti nám dovolují tento systém pouze kladně vyhodnotit.
 
         
 
Kritéria která naše organizace sledovala a vyhodnotila:
-          pořizovací cena zařízení KME
-          flexibilita použití (rychlost zpracování aktuálního výsledku v závislosti na čase)
-          úspora provozních nákladů vůči stávajícím systémům
-          elektronický přenos informací
-          stálost systému KME
-          eliminace lidského faktoru na možné záměně informací či špatného vyhodnocení
-          rychlá aplikace v terénu
-          rychlost provedení vyhodnocení vzorků
 
 
 
 
 

 

 
© 2021, www.sinice-rasy.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid