Centrum likvidace sinic a jejich toxinů

 
flagflagflagflagflag

Více informací naleznete na web stránkách Ministerstva životního prostředí www.env.cz či Ministerstva zemědělství www.mze.cz

 
Základní informace pro získání dotačního titulu či grantu na likvidace sinic:
Granty či dotace (dále jen dotace) jsou velmi lákavou nabídkou, protože se jedná o finanční prostředky ve většině případů nevratné. 
 
Proč žádáme o dotace?
Jedná se o finanční prostředky, které nám pomohou k realizaci našich podnikatelských či společenských aktivit. Musíme brát v úvahu, že na dotace není právní nárok a tudíž se jedná o finanční prostředky, které jsou pouze tou třešničkou na dortu, když finanční prostředky dorazí na váš účet či jiný účet který je specifikován v rozhodnutí o získání dotace.
 
Co musí člověk či organizace udělat, aby dotaci získal – např. na dotační titul na likvidaci sinic?
 
1. Člověk nebo organizace (dále jen žadatel) musí mít ujasněno, na co budou dotace vlastně použity, tzn. že musí mít zpracován podnikatelský záměr, který bude realistický a budou v něm napsána reálná čísla či informace.
 
2. Pošle žádost o získání dotace, která je v každé výzvě co musí žadatel splnit, aby mohl pokračovat v žádosti a dostal se až do konce. Samozřejmě součásti žádosti je i podnikatelský záměr.
 
3. Žadatel vyčká, jestli jeho žádost bude zamítnuta či nebude 
 
4.  V případě bude-li žádost o dotaci zamítnuta, bude v odůvodnění napsáno, proč je zamítnuta. Řešení je, že se najde jiný dotační titul. Jelikož se jedná o činnosti spojené s eutrofyzací povrchových vod (snížení živin) či ekonomickou aplikací na snížení vzniku a růstu sinic a tím zamezení tvorbě jejich toxinů.
 
5.  V případě nebude-li zamítnuta, postupuje se dál dle postupů stanovených ve výzvě či jiných dotačních dokumentů
 
6.  V případě přislíbení dotací, proběhne vyhlášení výběrové řízení na likvidace sinic dle zákona o výběrových řízení, s body výběrového řízení např… (zajištění snížení počtu sinici ve vodní nádrži – ploše, s množstvím sinic na ml vody dle příslušné legislativy, atd…)
 
7.  Po výběrovém řízení započnou práce dle předložených nabídek v rozsahu prací pro úspěšné zvládnutí likvidace sinic. Jedná se o práce zvládnutí legislativního rámce, aplikace přípravku, monitoring, a vyhodnocení celé zakázky.
 
8. Dle rozhodnutí či jeného dokumentu o přislíbení dotace postupovat dle dle výzev či podmínek, které sdělí instituce poskytující dotace.
 
 
 Praktické odkazy: zdroj níže uvedená ministerstva a EU fond
 Ministerstvo životního prostředí - fondy EU Ministerstvo zemědělství

Informační systém MŽP a MZE - VODA      EU komise      Strukturární fondy EU

 

 
© 2021, www.sinice-rasy.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid