Centrum likvidace sinic a jejich toxinů

 
flagflagflagflagflag

Jedná se o velice obtížný problém, protože financování všech vodních zdrojů zaměřených na likvidaci sinic je velice obtížný až nereálný.   

Jak jistě víte, eutrofizace povrchových vod je základním problémem, proč sinice vznikají. Když nebudou živiny ve vodě, nebudou ani sinice. Toto je ale určitě nereálné. Proto vznikají různé přípravky, látky, atd.., které zmírní výskyt sinic na únosnou legislativní a společenskou míru a tím se dá říci, že růst sinic je redukován. Dále se používá tzv. odbahnění vodních ploch, které je také velice, jak finančně, organizačně, tak časově náročné. Dále existuje celá řada jiných triků a fíglů jak sinice likvidovat, ale oni v současné době už moc nefungují.

 
Naše přípravky jsou ve skupině, že redukujeme vznik (růst) sinic na vodní ploše pomocí přípravků
 
Kroky potřebné pro redukci výskytu sinic na únosnou míru s úspěšným výsledkem:
 
 1. Krok - mít schválen antimikrobiální přípravek či přípravek aktivní (dále jen přípravek) na redukci výskytu sinic
 2. Krok - mít laboratorně odzkoušen přípravek na toxicitu, ekotoxicitu a účinnost
 3. Krok - realizovat praktické aplikace likvidace sinic v terénu
 4. Krok - o praktických aplikacích mít sepsány referenční listy
 5. Krok - mít dokonale navrhnutý monitoring parametrů vody před aplikací, v průběhu aplikace a po aplikaci přípravku
 6. Krok – aplikace přípravku do vodní plochy
 7. Krok – pro úspěšné zvládnutí výše uvedených bodů mít finančně kryty výše uvedené realizační kroky
 
Finanční prostředky na likvidace sinic doporučujeme řešit:
 1. využití EU fondů týkající se eutrofizace povrchových vod
 2. využití veřejných sbírek občanů či firem na likvidaci sinic v konkrétním místě za účasti radnice, magistrátu či kraje a mít vytvořenou podporu mediálními prostředky
 3. sponzorské dary od firem, které pomohou svým finančním příspěvkem
 4. finanční příspěvek od majitele či provozovatele vodní plochy
 5. finanční příspěvek za rok návštěvníka např. 100-500,-Kč (může být součástí sbírky)
 6. vytvoření finančního fondu pro obce a magistráty, které budou určeny na rozvoj cestovního ruchu s určením finančního fondu na likvidace sinic, atd…
 
Závěrem bychom chtěli říci, že se specializujeme na projekty s délkou trvání 3-6 let, protože zde může dojít ke konkrétnímu a věrohodnému výsledku a následným ročním vyhodnocením s konkrétním  závěrem. Závěr budou vytvářet odborníci jak soudní znalci tak např. Jihočeská univerzita či jiné stanovené organizace, které se do projektu zapojí…
 
 
 
© 2021, www.sinice-rasy.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid