Centrum likvidace sinic a jejich toxinů

 
flagflagflagflagflag

Pro představu si Vám zde dovolujeme uvést rámcový harmonogram prací, co musí každý projít, kdo chce sinice úspěšně likvidovat. Tento harmonogram vychází z našich praktických zkušeností a legislativních rámců. Doporučujeme min. 3-letý program a to z důvodu podrobného monitoringu a vyhodnocení vlivu na životní prostředí a společenské zájmy. Samozřejmě může nastat situace, že ze tří let se povedou optimálně 2 roky a ten jeden, který může být první či poslední nemusí dopadnout na 100%. Jelikož se jedná o práci s mikroorganismy žijících ve vodě, jsou tyto projekty velmi náročné na 100% úspěšnost a ve světě není známo, že by se takováto aplikace bez negativního vlivu na životní prostředí povedla.     

  
Průběh prací a dodávek:
 
03-04/2008 – počátek jednání, jejímž výstupem by měly být zadávací informace pro zpracování studie či projektové dokumentace pro příslušný vodoprávní úřad
 
- specifikace vodní plochy (objem+rozměry)
- mapy vodních ploch (letecká + katastrální)
- vodní chemický rozbor vody na vstupu a na výstupu vodní plochy
- či jiné smluvní záležitosti
- pod jaký katastr spadá vodní plocha
- majitel ( správce) vodní plochy
- provozovatel vodní plochy
- majitel pozemků pod vodní plochou
- udat specifikace orgánů státní strávy, týkající se k aplikaci přípravku do vodní plochy (jedná se především o příslušné povodí a příslušný vodoprávní úřad či kraj, atd…)
- účast příslušného vodoprávního orgánu, který povoluje aplikaci látek do vody
- specifikace účastníků řízení pro aplikaci přípravku do vodní plochy
 
 
04-05/2008 – zpracování rámcového návrhu realizace vč. rámcové ceny realizace vč. monitoringu kvality vodní plochy před aplikací, v průběhu aplikace a po aplikaci přípravku
 
 
06-07/2008 – zpracování projektové dokumentace na aplikaci přípravku do vodní plochy, která bude určená pro příslušný vodoprávní orgán, který stanový účastníky řízení pro příslušné povolení.
 
 
08-09-10/2008 – vyběhání příslušných stanovisek či povolení pro rozhodnutí na aplikaci závadných látek do vodní plochy
 
 
10-11-12/2008 – odstranění případných nedostatků na příslušná povolení či rozhodnutí
 
 
01-02/2009 – vydání rozhodnutí na povolení aplikace přípravku do vodní plochy
 
 
01-04-/2009 – příprava na praktickou aplikaci přípravku vč. přípravy monitoringu kvality vodní plochy
 
 
04-05/2009 – začátek aplikace přípravku
 
 
05-09/2009 – aplikace přípravku dle rozpisu aplikací
 
 
09-12/2009 – provádění konečného monitoringu kvality vodní plochy
 
 
 
V případě aplikace se ve vodě kontrolují tyto parametry:
 
-          teplota – externí certifikovaný přístroj
-          pH - externí certifikovaný přístroj
-          konduktivita (vodivost) - externí certifikovaný přístroj
-          rozpuštěný kyslík ve vodě - externí certifikovaný přístroj
-          viditelnost - externí certifikovaný přístroj
-          stanovení množství řas (zelené řasy, sinice, atd..) – více na www.kme-kme.cz s úpravou na měření počtu sledovaných řas a bakterií
 
 
Informace pro zahraničí:
Výše uvedené termíny neobsahují doslovný odborný překlad dokumentace či smluv s investorem.
 
 
 

 

 

 
© 2021, www.sinice-rasy.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid