Centrum likvidace sinic a jejich toxinů

 
flagflagflagflagflag

14.03. 08Něco o sinicích

 Druhy sinic a řas – zdroj Jihočeská univerzita – více na www.sinicearasy.cz  

Oddělení sinice – Cyanobacteria
Oddělení ruduchy – Rhodophyta
Oddělení obrněnky – Dinophyta
Oddělení skrytěnky – Cryptophyta
Oddělení hnědé řasy – Chromophyta
Třída zlativky – Chrysophyceae
Třída rozsivky – Bacillariophyceae
Třída chaluhy – Phaeophyceae
Třída různobrvky, “žlutozelené řasy” – Xanthophyceae
Oddělení krásnoočka – Euglenophyta
Oddělení zelené řasy – Chlorophyta
Třída Chlamydophyceae
Třída zelenivky – Chlorophyceae
Třída spájivky – Zygnemophyceae
Třída parožnatky – Charophyceae
 
 
Oddělení sinice – Cyanobacteria – více na webu Jihočeské univerzity - www.sinicearasy.cz
Sinice jsou velice jednoduché prokaryotické organismy – s jistým zjednodušením je možno říci, že se jedná o gramnegativní bakterie s chlorofylem a a několika dalšími barvivy (tzv. fykobiliny). Genetickou informaci nese jediná kruhová molekula DNA, hlavní organelou v buňce jsou ploché váčky (thylakoidy), na kterých jsou umístěny fotosyntetické pigmenty. Buňky jsou často obaleny slizem. Rozmnožují se výhradně nepohlavně.
 
Sinice mohou být:
-jednobuněčné (Synechococcus)
-jednoduchá vlákna (Oscillatoria, česky drkalka)
-jednoduchá vlákna se specializovanými buňkami pro fixaci vzdušného dusíku – tzv. heterocyty (Anabaena)
-větvená vlákna (Stigonema)
 
 
 
Jsou to nejstarší fotosyntetizující organismy (3.5 miliardy let – prekambrium). Patrně hrály rozhodující úlohu ve vytváření kyslíkaté atmosféry na Zemi. Vzhledem ke své jednoduché stavbě mají obrovskou schopnost přežívat nepříznivé podmínky. Proto se vyskytují v téměř všech biotopech na Zemi, včetně extrémních stanovišť (horké prameny, pouště, polární oblasti atd.). Zajímavé je rovněž jejich časté vstupování do symbiotických vztahů s jinými organismy. Často tvoří s houbou lišejníky, žijí symbioticky i v tkáních vyšších rostlin (játrovka r. Blasia, hlevíky r. Anthoceros, kapradina r. Azolla, cykasy ). Touto cestou ze sinic vznikly pravděpodobně také chloroplasty rostlin (tzv. symbiotická teorie). Jejich přemnožení ve znečištěných vodách způsobuje tzv. vodní květ – to je v současnosti velmi bězný jev na většině stojatých vod v ČR. Mnohé druhy sinic produkují toxiny (např. častá součást vodních květů r. Microcystis). Na druhou stranu jsou mnohé druhy jedlé.
 
 
© 2021, www.sinice-rasy.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid