Centrum likvidace sinic a jejich toxinů

 
flagflagflagflagflag

13.03. 08Současná situace: zdroj unicef.cz

Když voda zabíjí 

 
Voda tvoří 90 % lidského těla. Bez potravy je možné přežít dva i více měsíců. Bez vody méně než 10 dnů. Voda je nezbytnou podmínkou života. Přesto v mnoha rozvojových zemích infikovaná voda přináší nemoci a smrt. Celá jedna pětina lidstva – nejchudší část světové populace – stále nemá přístup k nezávadné pitné vodě a hygienickým zařízením.
 
Miliony dětí, žijících v rozvojových zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, na světě jsou nuceny pít znečištěnou a závadnou vodu, která často obsahuje i původce cholery, tyfu nebo infekční žloutenky – nemocí, na které potom umírají. Trvalým společníkem jejich dětství je úplavice – nebezpečná nemoc, která dítě může zabít během několika hodin. Tyto děti trpí také nedostatkem nezávadné vody na koupání a denní hygienu, což může vést k takovým onemocněním, jako jsou lepra, svrab, ale i trachom – který je také nejčastější příčinou jejich slepoty. Rizika spojená s nedostatkem pitné vody jsou u mnoha dětí dále umocňována sníženou odolností z důvodu podvýživy. V zemích, kde kvalitní zdravotní péče je pro většinu obyvatelstva zcela nedostupná, se tak může obyčejný doušek vody stát rozsudkem smrti.
 
Na nemoci způsobené závadnou vodou každý rok ve světě umírají více než 4 miliony dětí. Přitom klíč k přežití by mohl být tak snadný: otočení vodovodním kohoutkem.
 
Zajištění dostatečného přísunu vody pro pití a udržování denní hygieny dětí i dospělých je velice důležité také v krizových situacích, jako jsou přírodní katastrofy a ozbrojené konflikty, kdy dochází k velkým přesunům obyvatelstva a jejich koncentraci na místech, která jsou považována za bezpečná. V takových situacích, jako byla např. nedávná krize v Iráku, rozhoduje zajištění vody o přežití mnoha tisíců i milionů lidí.
 
Nedostatek pitné vody však nepřináší pouze komplikace zdravotní, má také přímý důsledek na vzdělání a dlouhodobý rozvoj dětí. Každý den ráno vstávají po celém světě miliony dívek, aby pro své rodiny nanosily dostatečné zásoby vody na celý den. Mnohakilometrová cesta, čekání ve frontě u studny a přenos těžkých nádob s vodou zpět jim zabere většinu dne. Tyto dívky nemohou chodit do školy jako jiné děti. Nikdy se nenaučí číst a psát, nikdy nebudou umět počítat. Bez alespoň základní kvalifikace však nikdo nemůže najít řádné zaměstnaní a být soběstačný. Tyto dívky tak nedostupnost vody odsoudila k doživotní práci v domácnosti a k úplné závislosti na jejich rodinách.
 
 
Žíznivá budoucnost
 
Světové zásoby pitné vody rychle klesají, což pro celou světovou populaci znamená vážné ohrožení zdraví, životního prostředí i politické stability. Pokud ještě dnes nic neuděláme, za pouhých dvacet let se průměrná zásoba vody na osobu sníží o jednu třetinu. Takový pokles bychom pocítili všichni, nejenom obyvatelé zemí, které mají ekonomické potíže.
 
Nejvíce vody je v současné době spotřebováno v zemědělství. Odhaduje se, že celých 70 % z celkové spotřeby vody je používáno na zavlažování. Ze 170 zemí, které byly zkoumány v nedávné studii OSN o vodních zásobách, jich 20 využívá více než 40 % svých zásob vody právě na zavlažování. Většina z těchto zemí však nemá potřebnou technologii pro čištění a recyklaci vody, takže plýtvání je skutečně veliké. Stejně tak vážná je rostoucí kontaminace vodních zdrojů lidským a chemickým odpadem – každý den jsou do řek a jezer s pitnou vodou vyhozeny 2 miliony tun odpadu.
 
Protože zásoby vody jsou na světě rozděleny velmi nerovnoměrně, přístup k nezávadné vodě představuje nejenom zdravotní a ekologický problém, ale také časovanou politickou bombu. Za posledních 50 let vzniklo z důvodu nedostatku vody 37 ozbrojených konfliktů, přičemž v 18 z nich byl zapojen Izrael.
 
Řešení nedostatku pitné vody je drahé a technicky náročné. I když dostatek financí není jedinou podmínkou, určitě pomůže. Podle aktuálních odhadů OSN je zapotřebí zvýšit celosvětové investice do zajištění pitné vody ze současných 60 miliard dolarů na nejméně 100 miliard ročně. Tolik bude zapotřebí, abychom během 50 let odvrátili žíznivou budoucnost 7 miliard lidí.
 
 
Co dělá UNICEF - projekt Nezávadná voda
 
Zkušenosti UNICEF dokazují, že ochránit děti před rizikem nemocí přenášených vodou je možné. Díky programové pomoci UNICEF má dnes k nezávadné vodě přístup o více než 800 milionů lidí více než v roce 1990. S pomocí našich příznivců a dárců se nám také podařilo téměř vymýtit bolestivou a nebezpečnou nemoc, způsobenou guinejským červem, kterou před pouhými deseti lety trpělo více než 3 miliony dětí v Africe, Indii a Pákistánu.
 
UNICEF ve více než 90 zemích světa hloubí studny, instaluje ruční čerpadla, poskytuje prostředky pro dezinfekci vody a pomáhá rodinám zvyšovat úroveň hygieny a chránit se před nemocemi přenášenými vodou.
 
Zajištění pitné vody je také jednou z našich nejvyšších priorit v situacích přírodní katastrofy nebo ozbrojeného konfliktu.
 
 

Například v Angole UNICEF loni vybudoval 30 nových studní, které jsou zdrojem pitné vody pro 70 000 obyvatel. Od března t.r. jsme do Iráku dodali více než 20 milionů litrů vody a několik milionů tablet na její dezinfekci.
 
 
 
© 2020, www.sinice-rasy.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid