Centrum likvidace sinic a jejich toxinů

 
flagflagflagflagflag

files/01-popis projektu-pitne vody-pdf.pdf

files/02-schema skladu-technologie-pdf.pdf

Jedná se o zařízení, která umí ze závadné vody povrchové či podzemní ( podzemní voda bývá zřídka znečištěna, když je ihned spotřebována ). Problém vzniká u vod, které jsou za potřebí skladovat a to jak v PET lahvích, či jiných zařízeních či technologiích, kde technologie bývají hermeticky a tlakově uzavřeny. V případě že se do těchto technologií umožní přístup okolního ovzduší, které je velmi agresivní na mikroorganismy, tak nastane během několika hodin či max 1-2 dní k situaci, že voda se stává nepoživatelná a jedovatá pro lidský organismus.

 
A zde jsme se začali ptát, zda-li existuje něco co dokáže vodu, která má přímý styk s ovzduším ( není prostor či nádoba hermeticky a tlakově uzavřena a ošetřena plynem CO2 či chlorem, či jejími sloučeninami ) a tak nám bylo všude řečeno, že v těchto extrémních např. rovníkových oblastech neexistuje řešení, které by tuto situaci řešily. V současné době existuje a používá se vytváření pitné vody díky moderním technologiím jak reverzních osmóz ( vznikne surová voda, která se musí následně doplnit o potřebné minerály a látky ) a tzv. čističek na pitnou vodu, které používají ke srážení biologie či nečistot různými kolagulanty a jinými schválenými přípravky ). Takto vyčištěná a upravená voda se následně plní do PET lahví či jiných hermeticky uzavíratelných nádob a dále se distribuje do meziskladů ( většinou neexistují hygienické prostory, které splňují naše předpisy ) s distribucí ke konečných spotřebitelům.
 
  
    
Současné schéma výroby a distribuce pitné vody:
 
- Reverzní osmóza či čistička vody nasaje někde ze zdroje vody ( nejedná se o vodu pitnou ani užitkovou, jedná se o vodu biologicky velmi závadnou ) a tato voda se v zařízení přemění přes různé filtry, UV lampy, obohacovače minerálů či jiných potřebných látek, až na výstup, kdy se řekne co dál, zde už s pitnou vodou. Většinou se situace řeší, že se voda naplní do PET lahví a následně se přemístí do prostoru, kde se umístí k další distribuci ke konečným zákazníkům. V tomto případě se voda pouze dle potřeb naplní a dá někam nejlépe v PET lahvích k dalšímu použití. Problém nastává, když se PET láhev otevře či jiná skladovací nádoby otevře, vyprchá inertní plyn CO2, chlór, či jejich sloučeniny a pak se voda musí v co nejkratším čase řádově hodin spotřebovat, protože pak nastane nadměrné velmi agresivní biologické znečistění a voda se stává nepoživatelnou a lidskému zdraví velmi nebezpečnou. Zde neexistují sklady pitné vody o kapacitách ca. 50 – 500 m3, které by řešily překlenutí nepříznivých podmínek či doby sucha a míst s téměř žádnou dostupností. Z těchto skladů by mělo docházet k distribuci vody např. do vyčištěných vodovodů, transportních nádob, a to tak, aby byly vytvořeny kvalitní podmínky s nakládáním pitné vody a jejich používání a spotřebovávání dětmi, mládeží a dospělých.
 


- Navrhované řešení je ve výstavbě v prvních případech skladů pitné vody, to je ze zásobníků o kapacitách 10 – 50 m3 ze který by voda měla být plněna do PET lahví, dále do dalších např. kontejnerových zásobníků pitné vody o kapacitě 5 – 20 m3 umožňující instalaci na jejich nákladní automobily ( v případě že by se dodávali speciální terénní vozy např. TATRA ) které by sloužili k naskladnění kontejneru s ošetřenou pitnou vodou a odjelo by na místo potřebné pro výměnu kontejneru. Dle našeho názoru by mohlo dojít i k přečerpání z jednoho zásobníků do zásobníku druhého, ale to bychom nedoporučovali z důvodu vyprázdnění a tím možného výskytu bakteriologického oživení na stěnách zásobníků Při novém plnění zásobníků musí dojít k vyčištění např. vapkou s dezinfekčním přípravkem ( doba čistění ca. 5-10 minut – není náročné ani na čas a energii ) a po vyčištění opět dojde k novému naplnění vodou pitnou a řádně ošetřenou stabilizátorem pitné vody AGOSTAT PV.
 
 
 
Výhody koncepce s aplikací stabilizátoru AGOSTAT:
 
- jedná se o přípravek sloužící ke stabilizaci pitné vody se zárukou min. 1-3 měsíce ( viz. návod na použití )
- ošetření 1 litru pitné vody do 20 ha Kč
- jednoduchá aplikace, to je v balení zavěšené ve skladovací nádrži s koncentrací na skladovanou zásobu, která cirkuluje ( pohon např. čerpadlem na solární pohon )
- možnost vytvoření rezerv pitné vody např. pro akutní použití v krizových oblastech či obdobích
- přípravek AGOSTA PV je ekologický a netoxický
 
 
 
 
 
 
© 2021, www.sinice-rasy.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid